مطهری در کلام رهبری 

امروز جوانان ما دانشجویان ما معلمان ما اگر در زمینه ی افکار اسلامی می خواهند عمق پیدا کنند به کتابهای شهید مطهری باید مراجعه کنند
برچسب ها : صلوات  ,