سؤال : آیا می توان کتب شهید مطهری یا دکتر شریعتی را به عنوان یک مسیر مطالعاتی انتخاب کنیم ؟

جواب : کتاب های شهید مطهری را تا حدی می توان به عنوان سیر مطالعاتی پذیرفت، هر چند همان طور که قبلاً عرض کردم باید به کمک کتابهای دیگر مسیر خود را تکمیل کنید ، ولی آقای شریعتی نه ادعای اسلام شناس بودن دارد و نه ورود او به موضوعات اسلامی ، ورود همه جانبه بوده است . دکتر شریعتی رسالتی برای خود احساس می کرد و آن عبارت بود از نشان دادن حقانیت اسلام در مقابل       مارکسیست ها، که آن زمان شدیداً فکر دانشجویان را تحت تأثیر قرار داده بود ، و در این کارش هم موفق بود ، ولی حالا که معلوم شد اسلام یک مکتب کامل و همه جانبه است و قدرت مدیریت جامعه را نیز دارد ، از این به بعد باید با کتب علمای دین مرتبط گشت .

با خواندن کتابهای دکتر شریعتی ، هیچ وقت شخصیت اسلامی همه جانبه پیدا       نمی کنید ، هر چند در کنار ارتباط با علمای عالم دار ، سری هم به کتب شریعتی بزنید بعضی موارد مفید است ، چون امروزه افق هایی که باید در منظر شما باشد ، غیر از افق هایی است که کتاب های دکتر شریعتی مطرح می کند ، الااین که از نظر نقد بعضی از نقص ها و نقد بعضی از ابعاد غرب هنوز می توان از نوشته های او استفاده کرد، اما در کنار مطهری ها و طباطبایی ها و از همه مهمتر در کنار تفکر عرفانی ، سیاسی حضرت امام خمینی حرف چندانی ندارد .

خطری که به چشم می خورد این است که بدانیم نوشته های دکتر شریعتی منهای تفکر حضرت امام خمینی نتیجه اش امثال گروه « فرقان » می شود ، بدون آنکه خود مرحوم شریعتی چنین قصدی داشته باشد . این به خاطر شریعتی نیست ، به خاطر این است که ما بخواهیم فکر شریعتی را به عنوان یک فکر جامع اسلامی قبول کنیم .باید متوجه شویم آثار دکتر شریعتی هیچ وقت به شما عالم نمی دهد تا یک شخصیت    شوید ، آری حالی می دهد ، به خصوص با کلمات و جملات هنرمندانه ای که طرح   می کند ولی امروزه دیگر با کتابهای ایشان چیز قابل توجهی بدست نمی آورید ، به خصوص چون جامعیت ندارد . مثلاً تحلیلی که راجع به امامت دارد درباره ی امامت سیاسی است .امامت سیاسی را خیلی خوب مطرح می کند ولی این امامت ، امامت « وَجَعَلنا هُم أئِمةً یَهدونَ بِاَمرِنا » نیست که خداوند می فرماید ، آنها را امام قرار دادیم تا از موضع امر الهی که مقام « کُن فَیَکوُن » است هدایت کنند ، این معنی امامت را باید از تفسیر المیزان علامه طباطبایی و یا کتاب مصباح الهدایه ی امام خمینی بدست    آورد ...

 

به نقل از کتاب ادب خیال ...
برچسب ها : استاد طاهرزاده  , دکترشریعتی  , سیر  ,