عید غدیر مبارک1391

عید بزرگ شیعیان بر شما مبارک

 

از خدا خواسته ام هر چه که دارم بدهم

جای آن چشم بگیرم که تماشات کنم

تو همانی که خدا گفت: تو رب الارضی

سجده بر اشهد ان لایی الّات کنم

مثل ما ماه پیمبر به خودت ماه  بگو

اشهد انّ علیّاً ولی الله بگو